Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är lite av samfundets blodomlopp som försörjer organisationens olika delar med resurser och förmåga.

Dela

Ekonomiavdelningen är lite av Adventistsamfundets blodomlopp som försörjer organisationens olika delar med resurser och förmågor. Här hanteras alla inkomster och utgifter, gåvor och löner, försäkringar och fastighetsfrågor.

Tionde

Kyrkans främsta inkomstkälla är medlemmarnas tiondegåvor. Tiondet som idé är hämtad från Bibeln och var en del av gudstillbedjan redan på Abrahams tid. En tiondel av alla troendes inkomster skulle försörja tempelgudstjänsten och prästerna. Till skilland från kyrkorskatt är tiondegivandet frivilligt och personligt. Men Gud ger ett fantastiskt löfte till den som är trogen i sitt tiondegivande:

"För allt tionde till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig i detta, säger härskarornas Herre, så kommer jag att öppna för er himlens fönster och låta en överflödande välsignelse komma över er. Jag ska skydda er från sådant som förtär, och inget ska förstöra markens frukt för er eller skörden från vinodlingarna, säger härskarornas Herre" (Mal. 3:10, 11).

Adventistsamfundet hanterar tiondegåvor med särskild omsorg. Dessa medel används endast till evangelisk verksamhet, löner till alla anställda som bistår i det evangeliska arbetet (administration, avdelningsledare och pastorskår). Fyra procent av tiondet avsätts i en evangelisationsfond varifrån församlingarna kan söka finansiering av evangelisationsprojekt. En liten andel skickas vidare i samfundets internationella organisation för samma användning som här, alltså löner och evangelisationsprojekt.

Tiondegåvor, liksom andra gåvor, kan sändas till samfundet genom följande konton:

  • Plusgiro: 151378-7
  • Bankgiro: 269-9973
  • Swish: 123 4194 148
  • Internationell betalning: IBAN: SE31 5000 0000 0520 1101 7335; BIC: ESSESESS

Märk inbetalningar med ändamålet! Alltså, "tionde"! Om du är medlem i en adventistförsamling får du gärna lägga till vilken i meddelandet, så blir det enklare för ekonomiavdelningen att följa upp statistiken. Exempel: "Tionde Stockholm".

Minnesgåvor

När någon kär närstående eller vän avlider kan en minnesgåva ges till Adventistsamfundets olika verksamheter. Gåvor kan också ges för att uppmärksamma någon som lever på dennes högtidsdag eller födelsedag. Dessa gåvor brukar ges till ett särskilt ändamål som mottagaren kanske brinner för. Det kan handla om ungdomsverksamheten, Västerängs lägergård, Ekebyholmsskolan eller ADRA Sverige. Minnesgåvor till ADRA Sverige ska ges direkt till ADRA via ADRA Sveriges webbtjänst

Minnes- eller högtidsgåvor som riktas till Adventistsamfundets övriga verksamhet ska ges via följande konton:

  • Plusgiro: 151378-7
  • Bankgiro: 269-9973
  • Swish: 123 4194 148

Märk gåvan med den avlidnes eller jubilarens namn i meddelandefältet och kontakta Adventistsamfundets reception för att meddela detaljer och önskemål om minnes- eller gåvoblad:

Gåva direkt till Adventistsamfundet

Med knappen nedan kan du ge en gåva med ditt betalkort, Swish eller Klarna (du skickas till tjänsten Stripe).

Skänk en gåva