Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Unionsmötet 2021

Det är endast valda och självskrivna delegater och församlingsstyrelser som har rätt att lämna in motioner. Motionstiden avslutas den 10 februar, motioner inkomna därefter kommer inte att behandlas av unionsmötet.

För dig som tänker skriva motioner finns nedan ett antal dokument som är viktiga eller bra att ha tittat på innan.

  • Skriva motioner 2021 - instruktioner att följa och begrunda
  • Motionsmallar för förslagskommittén och stadgekommittén
  • Samfundsstyrelsen hantering av beslut 2017-2020 - information om hur samfundsstyrelsen har hanterat förra unionsmötets beslut 2017
  • Verksamhetsplan 2017-2021 - visar hur avdelningarna och samfundet har planerat verksamheten under den innevarande verksamhetsperioden
  • Samfundsplan 2021-2025 - samfundsstyrelsens förslag till vision, uppdrag, målbild och prioriteringar inför nästa verksamhetsperiod

Glöm inte heller att titta på de olika fasta kommittéernas arbetsordningar och ledamöter under menyn "Motioner".

Unionsmötet är planerat till den 11–16 juni 2021 i Ekebyholm, Rimbo.

På grund av covid-19-pandemin kan mötet behöva ställas om till ett digitalt möte. Meddelande om detta kommer att ges här senast den 15 mars 2021.