Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Motioner

Motioner

Delegater och församlingsstyrelser kan bidra med motioner som sedan bereds av fasta kommittéer. Här finns information om de fasta kommittéernas arbete och hur motioner ska skrivas.

Dela

Motioner

Delegater och församlingsstyrelser har rätt att i förväg skicka in motioner som sedan bereds av fasta kommittéer. Här finns information om de fasta kommittéernas arbete och hur motioner ska skrivas.

De kommittéerna är valberedningen, förslagskommittén och stadgekommittén. Med utgångspunkt i delegaternas och församlingarnas motioner och samfundsstyrelsens propsitioner är deras uppgift att utforma välgrundade och tydliga förslag till beslut.

I denna avdelning kan du se hur kommittéerna är sammansatta och kontaktuppgifter till kommittéerna. Deras arbetsordningar kan vara värdefulla att läsa om du vill veta hur dina motioner kommer att hanteras.

Längst ner på sidan hittar du instruktioner om hur motioner ska skrivas och motionsmallar att använda. Även en del bakgrundsmaterial som kan vara bra att ha:

Historik:

  • Samfundsstyrelsens hantering av beslut 2017-2020
  • Verksamhetsplan 2017-2021

Framtidsplan:

  • Samfundsplan 2021-2025