Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Förslagskommittén

Förslagskommittén

Förslagskommitténs uppgift är att bereda förslag till beslut med utgångspunkt i delegaternas och församlingsstyrelsernas motioner.

Dela

Förslagskommittén

Förslagskommitténs uppgift är att bereda förslag till beslut med utgångspunkt i delegaternas och församlingsstyrelsernas motioner.

Läs information om hur du som delegat skriver och lämnar in motioner i dokumentet Skriva motioner 2021 nedan. Sista inlämningsdag för motioner är 10 februari 2021 då motionstiden går ut.

Förslagskommittén 2017-2021 består av:

 • Peter Tegebo (ordf.)
 • Åsa Berglund Einarsson (vice ordf.)
 • Erik Broomé
 • J C Sagula (har ersatt Gloria Caldas)
 • Anette Frank, representant för Församlingsliv*
 • Jonathan Karlsson
 • Carina Lillbäck Larsson
 • David Millares (har ersatt Liane Edlund)
 • Peter Nilsson

Ersättare:

 • 2. Susanne Gundler (avgått)
 • 3. Ljiljana Simonsson (avgått)
 • 4. Hans Nilsson (avgått)
 • 6. Linda Schwartz

* Unionsmötet 2017 beslutade att avdelningsledaren för församlingsliv (dåvarande evangelisationsavdelningen) skulle träda in när samfundsstyrelsen utsett en sådan. Under verksamhetsperioden har avdelningen endast en kortare tid haft en ledare. Samfundsstyrelsen beslutade 2020-09-20 att utse Anette Frank (koordinator för Församlingsgrundande rådet) att träda in som avdelningens representant för att uppfylla syftet med unionsmötets beslut om förslagskommitténs sammansättning.