Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lägga förslag på samfundets ämbetsmän, samfundsstyrelse och avdelningsledare som behövs för samfundets verksamhet.

Dela

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lägga förslag på samfundets ämbetsmän, samfundsstyrelse och avdelningsledare som behövs för samfundets verksamhet.

Valberedningens sammansättning 2017-2021:

 • Divisionens ordförande (ordf.)
 • Marcel Roslin (vice ordf.)
 • Daniel Hailemariam (ersättare)
 • Sophie Eriksson
 • Camilla Karlsson
 • Hans Lillbäck
 • Sverker Larsson (ersätter Therese Martinez)
 • Sofia Millares
 • Krister Schwartz
 • Melody Soto (ersätter Sofia Tegebo)
 • Stefan Thomsen

Ersättare:

 • 2. Vivianne Carlsson (avsagt sig ersättarskap)
 • 4. Caroline Sjölander (avsagt sig ersättarskap)
 • 6. Anton Torstensson

Delegater och övriga samfundsmedlemmar kan kontakta valberedningen genom att skriva till valberedning@adventist.se. Valberedningen har formellt ingen skyldighet att ta emot nomineringar till olika poster, men har du förslag eller tankar om arbetet är du välkommen att kontakta dem.