Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Handlingar

Handlingar

Här finns alla handlingar från samfundsstyrelsen och de fasta kommittéerna som är utgångspunkten för förhandlingarna vid unionsmötet.

Dela

Handlingar

Här är alla beslutshandlingar samlade i ett dokument. I det digitala textbaserade mötet VoteIT kommer dokumentet att vara uppdelat på varje dagordningspunkt. I VoteIT kommer också den senast gällande versionen av dagsschemat att finnas tillgängligt.