Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Stadgekommittén

Stadgekommittén

Stadgekommitténs uppgift är att granska och hålla samfundets stadgar uppdaterade och ändamålsenliga och lägga förslag på ändringar av stadgarna till unionsmötet.

Dela

Stadgekommittén

Stadgekommitténs uppgift är att granska och hålla samfundets stadgar uppdaterade och ändamålsenliga och lägga förslag på ändringar av stadgarna till unionsmötet.

De bereder även förslag till beslut om stadgeändringar utifrån delegaternas, församlingsstyrelsernas och samfundsstyrelsens motioner.

Du som är delegat kan nu börja skriva motioner till unionsmötet. Instruktioner om hur du ska gå till väga finns i dokumentet Skriva motioner 2021 nedan. Sista inlämningsdag för motioner är 10 februari 2021 då motionstiden går ut.

Stadgekommitténs sammansättning 2017-2021:

  • Missionssekreteraren (Rainer Refsbäck) (ordf.)
  • Paul Annala (vice ordf.)
  • Marcus Hermansson (ersätter Mikael Millares)
  • Vakant (R S K)
  • Roland Sjölander (ersätter Bengt Berglund)
  • Adjungerad: Audrey Andersson (divisionssekreterare)

Ersättare:

  • 2. Ellen Lindell Stefanic (avsagt sig uppdraget)