Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Vi närmar oss unionsmöte
Dela

Vi närmar oss unionsmöte

Unionsmötet närmar sig med stormsteg. Om inte alltför många veckor kommer delegaterna att få beslutsunderlaget som ska läsas på och nötas för att sedan diskuteras och röstas på.

Som vi redan har berättat blir det ett digitalt och textbaserat möte. Alltså ingen resa till Ekebyholm med övernattning i klassrum eller så... Istället kan man delta eller följa unionsmötet hemma i den bekväma fotöljen eller på semesterresan.

Du som inte är vald till delegat har samma möjligheter att följa unionsmötet som delegaterna! Du behöver bara anmäla ditt intresse till unionsmotet@adventist.se (ange namn, församling och e-postadress), så kommer även du att få en inbjudan till det digitala mötet som observatör. Du kommer också att kunna följa med i diskussioner som sker via zoom eller på kyrktorg och följa livesända kvällsgudstjänsterna med pastor Mervi Kalmus från Estland och musiker och sångare. Tankar för dagen kommer att finnas tillgängliga varje morgon, liksom sammanfattningar av den gångna unionsmötesdagen.

Tjuvstart på unionsmötet!

En nyhet nu när vi ändå planerar för ett helt nytt och okänt slags unionsmöte i dessa pandemitider är att unionsmötet kommer att tjuvstarta. Den officiella öppningen av unionsmötet sker fredagen den 11 juni kl 12.00. Då kommer missionsföreståndare Bobby Sjölander att öppna mötet för förhandlingar och beslut.

Men redan fredagen den 4 juni kommer det bli möjligt för delegater att smyga in i mötet och börja diskutera alla de dagordningspunkter som är planerade. Dock kommer man inte att kunna lägga förslag förrän unionsmötet officiellt öppnar en vecka senare. På detta sätt behöver ingen känna att det blir stressigt under unionsmötesveckan och presidiet kan få ett försprång i att justera dagordningen om det skulle visa sig att något ärende väcker oväntad diskussion och behöver omprioriteras.

Under denna tjuvstartsvecka kommer också stadgekommittén och förslagskommittén att göra sig tillgängliga i varsina zoommöten för delegater att svara på frågor om förslagen till beslut. Exakt tidpunkt för detta kommer att meddelas delegaterna i god tid.

Vi ser fram emot att få mötas i unionsmötet om bara några få veckor, trots att det blir på ett annorlunda sätt. Pandemin har verkligen inte dämpat tjänstvilligheten, kämparglöden och idéerna om hur samfundets verksamhet kan utvecklas - det märks inte minst på alla motioner som kommit in.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare