Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsutveckling

Församlingsutveckling

Dela

Välkommen till denna resurssida!

Detta är en webbplats för er som vill arbeta med församlingsutveckling. Här finns filmer och texter för inspiration, studiematerial, information och kontaktuppgifter. Inför och efter våra inspirationsträffar kommer vi lägga material och filmer här. Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor.

Församlingsutvecklingsrådet
Karolina Poland (sammankallande, David Cederström, Marita Fors och Abbey Sonko