Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsutveckling

Dela

Vad är iCOR?

Bygga andliga hem. LEVA våra värderingar TILLSAMMANS.

Harald Giesebrecht

 

Frågor från Harald:

Vad är iCOR?
Fick du någon ny tanke efter att ha tittat på den här filmen?
När har du upplevt att församlingen var som en familj?
Vad har du, som Jesus lärjunge, gjort den senaste veckan?

Dessa frågor finns på en bild längst ner på denna sida som ni kan ladda ner och använda i församlingen.

Guds familj

Vi tror på en gemenskapens Gud: Fader, Son och helig Ande. Gud är en fullständigt förenad varelse, och Bibeln använder familjebegrepp för att beskriva Gud. Vid skapelsen deklarerade Gud att en person inte skulle vara ensam. Tillsammans har människor ansvar för varandra. Församlingen är Guds barns gemenskap. Som Guds familj är församlingen en kärleksfull, omtänksam och omhändertagande gemenskap som stärker och uppmuntrar sina medlemmar att ha kontakt med varandra och leva upp till sin fulla potential i Kristus. Precis som i en familj måste det finnas olika generationer i församlingen, med unga och gamla som tillsammans arbetar för att ära Gud. iCOR understryker en inkluderande inställning som välkomnar alla åldrar, kulturer och sociala bakgrunder. Detta grundar sig på övertygelsen att vi alla behöver varandra för att växa andligt. I-et i iCOR står för intergenerationell (över alla generationer): vi välkomnar alla generationer. Men det står också för interkulturell och intersocial: Gud är far till alla sina barn från alla kulturer och bakgrunder. Det spelar ingen roll vem du är, du är Kristus lärjunge, och en församling som tar Jesus undervisning på allvar fostrar sant lärjungaskap bland sina medlemmar. (Text från iCOR-guiden.)

Sant lärjungaskap

Jesus stora uppgift som han gav till sina lärjungar var att de skulle gå ut och skapa lärjungar. Lärjungaskap är inte bara ett program i församlingen, det är skälet till att församlingen existerar. Sant, allomfattande lärjungaskap är mycket mer än att enbart predika evangeliet. Församlingen ska följa Jesus exempel. Därför är den kallad till att fokusera på fyra områden av lärjungaskap: relationer, andlig tillväxt, mission och utrustande. (Text från iCOR-guiden.)

Bilder för powerpoint

Klicka på den gula texten så laddas denna bild ner till din dator.