Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsliv

Församlingsliv

Församlingen är till för att tillsammans med våra olika gåvor sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus. Det är den kristna kyrkans huvuduppgift, församlingens liv. Avdelningen för församlingsliv i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Dela

Församlingen är till för att tillsammans med våra olika gåvor sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus. Det är den kristna kyrkans huvuduppgift, församlingens liv.  Avdelningen för församlingsliv i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Avdelningen ger stöd och coachning till församlingar som vill bedriva församlingsplantering, utvecklingsarbete, hälsoarbete, kvinnoverksamhet och bibelbrevskola.

 

Georg Filippou är avdelningsledare för Församlingsliv

Avdelningsledarens arbetsområde är:

  1. coacha och handleda pastorer, bibelarbetare, församlingsledare, stödpastorer och kontaktpastorer
  2. handledare för biträdande avdelningsledare och verksamhetsledare avdelningen
  3. förmedla information och material till församlingar 
  4. medlem i avdelningsrådet 

 

Underavdelningar

Bibelbrevskolan Hoppets röst

Georg Filippou leder brevskolverksamheten som går ut på att hjälpa församlingar och medlemmar att jobba aktivt med Bibelbrevskolan, utbilda och fortbilda handledare samt uppdatera och utveckla material för Bibelbrevskolan. Här hittar du Bibebrevskolan Hoppets Röst!

 

Hälsoavdelningen

Christian Karlsson, biträdande avdelningsledare med ansvar för hälsoarbetet

Christians arbetsområden är:

  1. Utveckla material för helhetshälsa (fysisk, mental, social, andlig) som kan användas av församlingarna i hälsoevangelisation.
  2. Inspirera församlingarna i deras pågående hälsoevangelisationssatsningar samt att använda det material som finns tillgängligt från hälsoavdelningen.
  3. Projektledare för VegChef Scandinavian Plant-based Culinary School (www.vegchef.se) med alla de ansvarsområden som där tillkommer.
  4. Stödpastor över Skövde Adventkyrka, med bl.a. stöd till församlingsledningen, dop och begravningar.
  5. Medlem i avdelningsrådet.

"Jag ser fram emot att utveckla hälsoarbetet och inspirera till ett mer innovativt och evidensbaserat sätt att bedriva hälsoevangelisation. Vi har ett jättespännande projekt med VegChef och jag vet att det kommer utveckla mig mycket samtidigt som det sätter Adventistsamfundet på kartan i Sverige och i världen inom det växtbaserade köket. Som stödpastor i Skövde ser jag fram emot att vara ett stöd och en källa för inspiration i den verksamhet som församlingen vill driva."

 

Women's Ministries

Sonja Kalmbach, biträdande avdelningsledare med ansvar för women's ministries

Sonjas arbetsområdet är att stödja och främja kvinnornas roll och andliga liv i församlingen. Det görs genom träffar och bönesamlingar online.

 

Församlingsutvecklingsrådet

Georg Filippou leder arbetet med församlingsutveckling tillsammans med församlingsutvecklingsrådet. Här hittar du mer material om församlingsutveckling!

 

Församlingsplanteringsrådet

Anette Frank är biträdande avdelningsledare med fokus på församlingsplantering. Här hittar du mer material om församlingsplantering!

 

Evangelisationsfonden

Evangelisationsavdelningen fördelar också anslag och bidrag från Evangelisationsfonden (är du inloggad kan du nedan se länk till ansökningsblankett för Evangelisationsfonden). Mer om evangelisationsfonden kan du ta reda på här!