Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsliv

Församlingsliv

Församlingen är till för att tillsammans med våra olika gåvor sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus. Det är den kristna kyrkans huvuduppgift, församlingens liv. Avdelningen för församlingsliv i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Dela

Församlingen är till för att tillsammans med våra olika gåvor sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus. Det är den kristna kyrkans huvuduppgift, församlingens liv.  Avdelningen för församlingsliv i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Avdelningen ger stöd och coachning till församlingar som vill bedriva församlingsplantering, utvecklingsarbete, hälsoarbete, kvinnoverksamhet och bibelbrevskola.

 

Avdelningsledare vakant

Avdelningsledarens arbetsområde är:

  1. coacha och handleda pastorer, bibelarbetare, församlingsledare, stödpastorer och kontaktpastorer
  2. handledare för biträdande avdelningsledare och verksamhetsledare avdelningen
  3. förmedla information och material till församlingar 
  4. medlem i avdelningsrådet 

 

Underavdelningar

Bibelbrevskolan Hoppets röst

Bengt Melin, verksamhetsledare för Bibelbrevskolan Hoppets röst

Bengts arbetsområde är att hjälpa församlingar och medlemmar att jobba aktivt med Bibelbrevskolan, utbilda och fortbilda handledare samt uppdatera och utveckla material för Bibelbrevskolan.

"Jag vill gärna besöka församlingar runt om i Sverige och informera om Bibelbrevskolan och kommer då att ta kontakt med församlingar för att bestämma tid för besök. Men församlingar får gärna höra av sig till mig för att boka tid för besök eller om något annat som man vill ha hjälp med angående Bibelbrevskolan."

 

Hälsoavdelningen

Christian Karlsson, biträdande avdelningsledare med ansvar för hälsoarbetet

Christians arbetsområden är:

  1. Utveckla material för helhetshälsa (fysisk, mental, social, andlig) som kan användas av församlingarna i hälsoevangelisation.
  2. Inspirera församlingarna i deras pågående hälsoevangelisationssatsningar samt att använda det material som finns tillgängligt från hälsoavdelningen.
  3. Projektledare för VegChef Scandinavian Plant-based Culinary School (www.vegchef.se) med alla de ansvarsområden som där tillkommer.
  4. Stödpastor över Skövde Adventkyrka, med bl.a. stöd till församlingsledningen, dop och begravningar.
  5. Medlem i avdelningsrådet.

"Jag ser fram emot att utveckla hälsoarbetet och inspirera till ett mer innovativt och evidensbaserat sätt att bedriva hälsoevangelisation. Vi har ett jättespännande projekt med VegChef och jag vet att det kommer utveckla mig mycket samtidigt som det sätter Adventistsamfundet på kartan i Sverige och i världen inom det växtbaserade köket. Som stödpastor i Skövde ser jag fram emot att vara ett stöd och en källa för inspiration i den verksamhet som församlingen vill driva."

 

Women's Ministries

Sonja Kalmbach, biträdande avdelningsledare med ansvar för women's ministries

Sonjas arbetsområdet är att stödja och främja kvinnornas roll och andliga liv i församlingen. Det görs genom träffar och bönesamlingar online.

 

Församlingsutvecklingsrådet

Sammankallas av Karolina Poland

 

Församlingsplanteringsrådet

Koordinator och sammankallande: Anette Frank

 

Evangelisationsfonden

Evangelisationsavdelningen fördelar också anslag och bidrag från Evangelisationsfonden (är du inloggad kan du nedan se länk till ansökningsblankett för Evangelisationsfonden).