Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Media & förlag

Media & förlag

Dela

Ordet blev kött

I Adventistsamfundets medieavdelning arbetar vi med kommunikation av alla slag. Bland annat så görs hemsidan du nu läser av medieavdelningen, liksom videoklipp, streaming, marknadsföringsmaterial och förlagsproduktion i form av böcker och tidsskrifter. Medieavdelningen är en serviceavdelning för Adventistsamfundets övriga avdelningar och församlingarna.

Att sprida det glada budskapet om Jesus (evangelisation, kallar vi det) är den kristna kyrkans viktigaste uppdrag. Det ska genomsyra allt som sker i kyrkans regi och förhoppningen är att varje enskild kristen också ser det som en av de viktigaste uppgifterna i livet. Medieavdelningens uppdrag i det här sammanhanget är att ge medlemmar och församlingar verktyg att uppfylla detta viktiga uppdrag. Även om vi i huvudsak arbetar med ord i olika former, är målet att dessa ord ska kommuniceras så att kan omsättas till handling. Precis som när Guds Ord "blev kött" i Jesus Kristus.

 

Medieavdelningens medarbetare: