Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Samfundsplan 2022-2025

Samfundsplan 2022-2025

Adventistsamfundet antog vid unionsmötet 2021 en samfundsplan för den nya verksamhetsperioden 2022-2025. Här finns vision, uppdrag och målbild beskrivna - liksom prioriteringar under perioden.

Dela

Adventistsamfundet antog vid unionsmötet 2021 en samfundsplan för den nya verksamhetsperioden 2022-2025. Temat för perioden är "Med Jesus kärlek till världen". Här finns vision, uppdrag och målbild beskrivna - liksom prioriteringar under perioden.

Längst ner finns en mall för församlingar som vill använda samfundsplanen i sin egen verksamhetsplanering.

Förra verksamhetsperiodens samfunds- och verksamhetsplaner (2017-2021).

Dokument