Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022

Adventistsamfundets avdelningar har med utgångspunkt i samfundsplanen 2022-2025 tagit fram en verksamhetsplan för 2022 som redovisar delmål och aktiviteter som planeras för att nå målbilderna i samfundsplanen.

Dela