Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Verksamheter

Verksamheter

Dela

Ett kristet trossamfund driver många olika verksamheter och tjänar människor och Gud på många olika sätt. De allra viktigaste av Adventistsamfundets aktiviteter och verksamheter sker ute i våra församlingar. Det kan vara gudstjänster, bibelstudier, barn- och ungdomsverksamhet, musikverksamhet och mycket annat. Men, vissa verksamheter har vi ändå valt att driva gemensamt för att alla våra församlingar har glädje av dem. Trots att verksamheterna drivs i så olika former, både lokalt och nationellt, har de ett gemensamt: att föra ut evangelium och budskapet om ett bättre liv för hela människan i Jesus Kristus.