Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lediga tjänster

Arbeta i Adventistsamfundet

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner.

Dela

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner som ekonomi, administration och medieproduktion.

Adventistsamfundet är också arbetsgivare för pastorer och bibelarbetare och "ett-åringar" som provar på församlingsarbete. Tjänster som pastor eller bibelarbetare utlyses i vanliga fall inte, utan man får kontakta samfundets kansli om man har frågor.

Vill du arbeta för Adventistsamfundet?

Församlingsarbete som pastor eller bibelarbetare förutsätter dels att man är medlem i Adventistsamfundet och att man har den utbildning som krävs. Att arbeta som pastor eller bibelarbetare handlar samtidigt om mer än utbildning, det handlar om en upplevelse av Guds kallelse, förmåga att möta människor och förmedla tro.

Utbildning till pastor och bibelarbetare finns vid de flesta adventistuniversitet i världen, men en fördel är att studera på en plats som står kulturellt nära vår nordeuropeiska kultur. Adventistsamfundet i Sverige sponsrar studier som sker vid Newbold College i England som är en del av vår division. Men det finns också andra teologiska högskolor i Europa, här är ett urval: Theologische Hochschule Friedensau (Tyskland), Campus Adventiste du Salève (Frankrike), Facultad Adventista de Teologia (Spanien), Instituto Avventista di Cultura Biblica (Italien), Universitatea Adventus (Rumänien), Adventista Teológiai Főiskola (Ungern), Adventističko teološko visoko učilište (Kroatien), Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna (Polen) och Teološki fakultet Beograd (Serbien).

För pastorer är grundutbildningen BA i teologi ett anställningskrav. För bibelarbetare gäller ett år av högskolekurser i teologi, program för detta ändamål kan skräddarsys (Newbold erbjuder ingen utbildning specifikt för bibelarbetare, men första året på pastorsutbildningen kan utgöra utbildning för bibelarbetare). Kontakta Adventistsamfundets missionsföreståndare eller missionssekreterare för mer information.

Exempel på tjänster och arbetsuppgifter som utförs i samfundets olika avdelningar:

  • Ungdomsavdelningen: avdelningsledare för olika åldersgrupper/verksamheter, säsongsanställd lägerpersonal och volontärer som arbetar i församling eller i ungdomsavdelningen)
  • ADRA Sverige (ideell förening med band till Adventistsamfundet): programansvarig, handläggare program och humanitära insatser, controller.
  • Ekonomiavdelningen: ekonomichef, redovisningsekonom, ekonomiassistent som arbetar med bokföring och fakturering, löneadministration.
  • Sekretariat: receptionist, administrativ sekreterare.
  • Medieavdelningen: administratör, redaktör (tidning, böcker, sociala medier), webbutvecklare, videoproducent, projektledare, formgivare.

För de flesta tjänster krävs kvalificerad utbildning, dokumenterad erfarenhet och förmåga. Vissa tjänster förutsätter också att man är medlem i samfundet eller är lojal med samfundets målsättningar och värderingar. Kontakta respektive avdelningsledare eller missionssekreteraren för ytterligare information.

Internationella volontärtjänster

Förutom att man kan söka volontärtjänster i Adventistsamfundet i Sverige så finns det också möjligheter att arbeta som volontär internationellt. I Sverige finns en efterfrågan i våra församlingar främst inom området barn- och tonårsverksamhet och kontaktskapande verksamhet.

Är du adventist och vill tjäna någonstans i världen i ett missionsprojekt eller en verksamhet som volonär så ska du besöka denna hemsida: vividfaith.com. Vare sig det är ett heltidsjobb eller en tvåveckors volontärinsats, ger det glädje och tillfredsställelse att efterlikna Jesus genom att tjäna andra människor. På VividFaith hittar du allt från lediga lärarjobb i Guam till behov av läkare i Nepal. Som VividFriend kan du söka bland uppdrag och ansöka om de uppdrag som matchar din passion och dina färdigheter. Gör VividFaith till det första steget på din resa för att dela med dig av din tro och uttrycka din kärlek till Gud och andra.

Tillgängliga tjänster

Om det finns lediga tjänster i Adventistsamfundet i Sverige eller något av våra grannländer, eller vid Ekebyholmsskolan, så finns de här nedan.