Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lediga tjänster

Arbeta i Adventistsamfundet

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner.

Dela

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner som ekonomi, administration och medieproduktion. Adventistsamfundet är också arbetsgivare för pastorer och bibelarbetare och andra projektanställda. Tjänster som pastor eller bibelarbetare utlyses i vanliga fall inte, utan man får kontakta samfundskontoret om man har frågor.

Om det finns lediga tjänster i Adventistsamfundet i Sverige eller något av våra grannländer, eller vid Ekebyholmsskolan, så finns de här nedan.