Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lediga tjänster

Arbeta i Adventistsamfundet

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner.

Dela

Adventistsamfundets verksamhet bygger främst på medlemmarnas frivilliginsatser i församlingarna. Men en aktiv och levande organisation behöver också anställda som leder och sköter viktiga funktioner som ekonomi, administration och medieproduktion.

Adventistsamfundet är också arbetsgivare för pastorer och bibelarbetare och "ett-åringar" som provar på församlingsarbete. Tjänster som pastor eller bibelarbetare utlyses i vanliga fall inte, utan man får kontakta samfundets kansli om man har frågor.

Vill du arbeta för Adventistsamfundet?

Församlingsarbete som pastor eller bibelarbetare förutsätter dels att man är medlem i Adventistsamfundet och att man har den utbildning som krävs. Att arbeta som pastor eller bibelarbetare handlar samtidigt om mer än utbildning, det handlar om en upplevelse av Guds kallelse, förmåga att möta människor och förmedla tro.

Utbildning till pastor och bibelarbetare finns vid de flesta adventistuniversitet i världen, men en fördel är att studera på en plats som står kulturellt nära vår nordeuropeiska kultur. Adventistsamfundet i Sverige sponsrar studier som sker vid Newbold College i England som är en del av vår division. Men det finns också andra teologiska högskolor i Europa, här är ett urval: Theologische Hochschule Friedensau (Tyskland), Campus Adventiste du Salève (Frankrike), Facultad Adventista de Teologia (Spanien), Instituto Avventista di Cultura Biblica (Italien), Universitatea Adventus (Rumänien), Adventista Teológiai Főiskola (Ungern), Adventističko teološko visoko učilište (Kroatien), Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna (Polen) och Teološki fakultet Beograd (Serbien).

För pastorer är grundutbildningen BA i teologi ett anställningskrav. För bibelarbetare gäller ett år av högskolekurser i teologi, program för detta ändamål kan skräddarsys. Kontakta Adventistsamfundets missionsföreståndare eller missionssekreterare för mer information.

Exempel på tjänster och arbetsuppgifter som utförs i samfundets olika avdelningar:

  • Ungdomsavdelningen: avdelningsledare för olika åldersgrupper/verksamheter och säsongsanställd lägerpersonal.
  • ADRA Sverige (biståndsavdelningen): programansvarig, handläggare program och humanitära insatser, controller.
  • Ekonomiavdelningen: ekonomichef, redovisningsekonom, bokföring och fakturering, löneadministration.
  • Medieavdelningen: administratör, redaktör, webbutvecklare, videoproducent, projektledare, formgivare.

För de flesta tjänster krävs kvalificerad utbildning, dokumenterad erfarenhet och förmåga. Vissa tjänster förutsätter också att man är medlem i samfundet eller är lojal med samfundets målsättningar och värderingar. Kontakta respektive avdelningsledare eller missionssekreteraren för ytterligare information.

Tillgängliga tjänster

Om det finns lediga tjänster i Adventistsamfundet i Sverige eller något av våra grannländer, eller vid Ekebyholmsskolan, så finns de här nedan.