Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tema för 2018-2021

Med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället

Adventistsamfundets verksamhetsmål och tema för 2018-2021 sammanfattas "Med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället". Här beskrivs år för år vilka satsningar som görs för att lyfta dessa aspekter av verksamheten.

Dela