Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Med Jesus i samhället (2020)

Med Jesus i samhället (2020)

Med Jesus i samhället är temat för Adventistsamfundets verksamhet år 2020. Här finner du mer inspiration, idéer och material för att lyfta detta tema i församlingen och i ditt eget liv.

Dela

Med Jesus i samhället är temat för Adventistsamfundets verksamhet år 2020. Här finner du mer inspiration, idéer och material för att lyfta detta tema i församlingen och i ditt eget liv.

Bibelläsningsplan

Under 2020 följer vi en ny bibelläsningsplan som tar oss igenom hela Bibeln under ett år - för den som är ambitiös. Två till tre kapitel från Gamla testamentet och en till två kapitel från Nya varje dag. Men misströsta ej! I år kommer du att få bra hjälp att följa planen och göra bibeltesten personlig genom Längtan efter Gud, en dagbok för bön och bibelläsning som finns tillgänglig på www.skandinaviskabokforlaget.se i mellandagarna.

Även i år finns bibelläsningsplanen i tryckt i samfundskalendern som skickas med Missionären i januari. Extra exemplar kommer att finnas i församlingarna eller att beställa.

Samfundskalender 2020 med bibelläsningsplan kan du också ladda ner (se pdf "Kalender 2020 webbversion" nedan).

Bibelläsningsplanen kan man också prenumerera på via SMS! SMS:a Spara Förnamn Efternamn Bibeltext till 0769 44 77 48.

Förbönskedja

Bönen är en viktig del av ett liv med Jesus i församlingen. Tillsammans kan vi be för varandra. För att underlätta detta fortsätter vi med den uppskattade SMS-bönekedjan under 2020. Med ett SMS varje dag blir du påmind om ett böneämne att be för under dagen. Har du ett viktigt böneämne kan du även skicka in det.

För att gå med i förbönskedjan SMS:a Spara Förnamn Efternamn Förbön till 0769 44 77 48.

Poddar

Även 2020 fortsätter vi med den populära BIBELpodden som följer Bibelläsningsplanen. I år följer den Bibelläsningsplanen lite annorlunda. Varje avsnitt avhandlar inte hela textavsnittet för dagen, utan en liten del som poddförfattaren valt ut.

En påminnelse om podden (med länk) skickas också ut med SMS om du prenumerarar på "Bibeltext" ovan.

Temasabbater

Under 2020 uppmuntrar vi församlingarna att själva peka ut fyra temasabbater på våren och fyra på hösten, när det passar bäst i församlingens planering.

Gud vill att vi ska vara dem vi är på den plats där vi är och att vi ska spegla Gud till människorna runt omkring oss. Din vardag är viktig för Gud. Den plats där du bor är viktig för Gud. Han vill använda dig att sprida det glada budskapet om honom och berätta för andra att det finns något mer som mycket snart kommer. Utifrån detta har vi samlat tankar till åtta temasabbater för år 2020. Dessa teman är tankar för att utmana församlingarna att ta med Jesus på olika sätt i vardagen och samhället.

Året är upplagt så att under våren kommer det att handla mycket om att skapa relationer (detta följer visionen i Hem till Hem, ett av årets evangelisationsverktyg). Dessa teman är som följer.

  • 1) Februari Var vänlig mot dig själv | Mark 12:28–34
  • 2) Mars Var vänlig mot din familj | 1 Mos 33:1–15
  • 3) April Var vänlig mot dina grannar | Rut 2
  • 4) Maj Var vänlig mot din nästa | Luk 10:25–37

Höstens första temassabbat handlar om att vara vänlig i församlingen och ligger till grund för att kunna bjuda in andra till församlingen. Sedan är det upp till varje församling vad de gör av temasabbaterna, om de är för att utrusta församlingen eller som teman för att bjuda in andra till. När man bjuder in andra är det bra att veta vilken sorts gudstjänst det är man bjuder in till. Temana för hösten är som följer:

  • 5) September Var vänlig i din församling | 1 Kor 13:1–13 eller 1 Kor 12:12–31
  • 6) Oktober Var vänlig mot barnen | Matt 19:13–15
  • 7) November Var vänlig på jobbet/i skolan | 2 Kung 6:1–7
  • 8) December Var vänlig på din fritid | 1 Kor 10:23–33

Läs mer om temasabbaterna i dokumentet Temasabbater 2020 nedan. Du hittar även ett dokumet för varje temasabbat här nedan.