Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsutveckling

Församlingsutveckling
Dela

Församlingsutveckling

VÄRDEfull GEMENSKAP

Vi är Rådet för Församlingsutveckling:

Georg Filippou, sammankallande: georg.filippou@adventist.se, 010-777 96 21

David Cederström: david.cederstrom@adventist.se, 010-777 96 28

Christopher Laubscher: christopher.laubscher@adventist.se, 010-777 96 19

Mervi Cederström: mervi.cederstrom@adventist.se, 010-777 96 61

Abbey Sonko: abbey.sonko@adventist.se, 010-777 96 45

Stöd och besök:

Någon/några ur Rådet för Församlingsutveckling kan vara ett stöd för dig/er för att bolla tankar eller komma på besök hos ledningen/styrelsen. Då kan vi informera om vad vi har att erbjuda i form av stöd och resurser för församlingsutveckling.

Träffar och resurser:

 1. Zoomträffar där församlingarna delar med sig av vad de gjort, delar tankar och idéer och får hjälp att lösa problemområden.
 2. Denna hemsida med resurser. Här finns filmer med instruktioner, ett guidehäfte för styrelsen för att kunna arbeta med iCOR, tips hur man gör en enkel verksamhetsplan, mm.
 3. Lyssna på poddar på temat församlingsutveckling. Du hittar dem på HopeChannel.se
  under Lyssna – Tro
  .


iCOR - Church of Refuge

iCOR är en process som hjälper en församling att utvecklas genom att arbeta med tio underliggande värderingar som är viktiga för en fungerande församling.

Vad din församling kan göra för att vara del av iCOR. Vi erbjuder:

 1. Att vi kommer till din församling och håller i en värdefull gemenskapshelg.
 2. iCOR-barometern - Ett test som din församling kan ta när ni jobbat med iCOR en tid för att se hur församlingen lever ut sina värderingar.
 3. Att din församling kan anmäla sig så att ni får en coach för arbetet med iCOR.


NFU – Naturlig församlingsutveckling

NFU är ett verktyg som ni kan använda för att se hur församlingen mår och vilka områden ni kan behöva utveckla.

Vad din församling kan göra för att ta hjälp NFU. Vi erbjuder:

 1. Att vi kommer till din församling och undervisar om vad NFU är och hur det fungerar.
 2. Ett test som ni kan ta flera gånger för att se hur församlingen utvecklas i de områden som NFU täcker.
 3. Att din församling kan anmäla sig så att ni får en coach för arbetet med NFU.


Tillsammans arbetar vi för VÄRDEfull GEMENSKAP!
 

Informationen här ovanför finns i broschyren för utskrift här nedanför: