Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsutveckling

Dela

iCOR

Church of Refuge

iCOR - ett ramverk

iCOR:s ramverk tar Jesus uppdrag till sina efterföljare: ”gå … ut och gör alla folk till lärjungar” på allvar (Matt. 28:16–20). Ramverket är format för att främja och fostra sant lärjungaskap. Församlingar som följer iCOR:s principer är inställda på att utveckla trygga men utmanande miljöer likaväl som inkluderande gemenskaper för mission, där alla medlemmar har möjlighet att uppleva och stärka sin tro. iCOR:s ramverk är del av ett världsvitt adventistnätverk: ett samarbete med fristadsförsamlingens initiativtagare vid Center for Youth Evangelism (vid Andrews University), Transeuropeiska divisionen, Intereuropeiska divisionen och Generalkonferensens Youth Ministries. I nära samarbete med dessa partners utvecklar iCOR nya idéer, strategier och resurser till stöd för församlingarna. (Text från iCOR-guiden.)

Resurspersoner

David Cederström och Karolina Poland är resurspersoner som mer än gärna kommer och besöker er församling om ni vill ha hjälp att komma igång med värdegrundsarbete enligt iCOR:s principer. Kontakt: david.cederstrom@adventist.se eller karolina.poland@adaventist.se.

Carsten Berglund, som arbetar för Finlands Svenska Adventkyrka, är också villig att guida er församling i denna process om ni önskar. Kontakta församlingsutvecklingsrådet. Carsten har skrivit om värderingarna. Länkar till dessa texter hittar ni under repsektive värdering. (Ni kommer då till Finlands Svenska Adventkyrkas webbsida.)

Harald Giesebrecht arbetar för Adventistsamfundets ungdomsavdelning i Norge. Vi är glada och tacksamma för samarbetet och att han spelat in inspirerande filmer för oss. Dessa filmer och diskussionsfrågor till filmerna hittar ni under respektive värdering.

iCOR-guide för församlingens styrelse och ledare

Bygga andliga hem. LEVA våra värderingar TILLSAMMANS.

PDF hittar du här nedan på svenska och engelska.
Det tryckta häftet beställs från Skandinaviska Bokförlaget HÄR

Med Jesus i församlingen

Ett studiematerial för församlingen som tar er igenom de fyra områdena realtioner, andlig tillväxt, mission och utrusta innehållande tio värderingar. Beställ häften från samfundskontoret (reception@adventist.se) eller ladda ner PDF här nedan.

Filmer

Använd gärna filmerna som tagits fram för iCOR (Sverige) i församlingen när ni arbetar med värderingar. Filmerna finns för nedladdning på AdventistPlay - Församlingsutveckling HÄR

iCOR internationellt

Webbsida: iCOR Church Of Refuge 
iCOR is an instrument of the Seventh-day Adventist Church for value-oriented church development and growth.