Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Motionstiden är i full gång - avslutas 10 februari 2021
Dela

Motionstiden är i full gång - avslutas 10 februari 2021

Nu är det hög tid att skriva motioner till unionsmötet 2021. En hel del nyheter kring hur de fasta kommittéerna arbetar och bakgrundsinformation som kan vara bra att ha innan du sätter igång!

Det är endast valda och självskrivna delegater och församlingsstyrelser som har rätt att lämna in motioner. Motionstiden avslutas den 10 februar, motioner inkomna därefter kommer inte att behandlas av unionsmötet.

För dig som tänker skriva motioner finns nedan ett antal dokument som är viktiga eller bra att ha tittat på innan.

  • Skriva motioner 2021 - instruktioner att följa och begrunda
  • Motionsmallar för förslagskommittén och stadgekommittén
  • Samfundsstyrelsen hantering av beslut 2017-2020 - information om hur samfundsstyrelsen har hanterat förra unionsmötets beslut 2017
  • Verksamhetsplan 2017-2021 - visar hur avdelningarna och samfundet har planerat verksamheten under den innevarande verksamhetsperioden
  • Samfundsplan 2021-2025 - samfundsstyrelsens förslag till vision, uppdrag, målbild och prioriteringar inför nästa verksamhetsperiod

Glöm inte heller att titta på de olika fasta kommittéernas arbetsordningar och ledamöter under menyn "Motioner".