Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Arv och testamenten

Testamenten och arv

Förr eller senare behöver alla tänka på vad som ska ske med ens tillgångar när livet tar slut. Har man inga naturliga arvingar, bröstarvingar, så hamnar ens tillgångar i allmänna arvsfonden om inte ett testamente anger något annat. För många av Adventistsamfundets medlemmar är församlingen och samfundet en viktig del av livet och därmed också ett ändamål att minnas i ett testamente.

Dela

Riktlinjerna på denna sida är till för att skapa medvetenhet kring hur ett testamente behöver utformas, vilken arbetsfördelning som gäller kring ett dödsbo när församlingen eller samfundet är tilltänkta som förmånstagare i ett testamente.

Efterlevandeguiden.se finns mycket bra information i allmänhet om vad som sker och måste tas om hand efter ett dödsfall.

Testamente

Att tänka på

 • Testamentet ska intyga att den tecknas med sunt och fullt förstånd och fri vilja.
 • Testamenten ska dateras, egenhändigt undertecknas och bevittnas och undertecknas av två vittnen (Observera att ledamot i församlings- eller samfundsstyrelse inte inte får bevittna ett testamente där församlingen respektive samfundet är förmånstagare pga. jävsfråga).
 • Liv- och kapitalförsäkringar har förmånstagarförordnande och ingår normalt inte i kvarlåtenskapen. Se till att förmånstagarförordnande ändras i enlighet testamentet alternativt att försäkringen explicit nämns i testamentet om hur de medlen ska fördelas.
 • Om kvarlåtenskapen ska delas av flera parter, föreslå gärna redan i testamentet vem som ska upprätta bouppteckningen.
 • Fullmakt bör skrivas om det finns flera dödsbodelägare.
 • Betala begravning och bouppteckningen först, därefter hushållsräkningarna.

Se nedan Mall Fullmakt arv och testamente.

 

Bouppteckning

Normalt ansvarar dödsboet för att bouppteckning upprättas (skriftlig förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder). Bouppteckningen kan göras privat av en bouppgivare eller med hjälp av begravningsbyrå eller jurist, så kallad boutredningsman eller testamentsexekutor.

I det fall någon från församlingen eller samfundet agerar som bouppgivare:

 • Säkerställ att den avlidnes egendom genomgås och omhändertas av minst två personer, så kallade förrättningsmän, för att undvika frågor om förskingring och missbruk.
 • Säkerställ att det inte finns något jävsförhållande mellan förrättningsmännen och mottagare av arv eller gåva som ska förmedlas vidare till församlingen eller samfundet.
 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Bouppteckningens innehåll:

 • Ev. fullmakter i original.
 • Själva bouppteckningen i original (ska undertecknas även av förrättningsmännen)
 • En vidimerad kopia av bouppteckningen.
 • Bestyrkta kopior eller original av testamenten.
 • Kallelsebevis för bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande.

Se nedan mall för Bouppteckning.

 

Checklistor

Ta hand om dödsfallet

 • Ta hand om den avlidne
 • Informera tidigare arbetsgivare
 • Informera släckt och vänner
 • Ta hand om husdjur
 • Töm kylskåp
 • Töm soppor
 • Ta hand om post (ev. genomför adressändring)
 • Sänk värmen i hus/lägenhet
 • Samla in reservnycklar
 • Ta hand om ev. reparationer
 • Ta hand om bil, båt, fritidshus, m.m.
 • Förebygg inbrott (ex timer till belysning)

 

Ta hand om dödsboet (tillgångar och skulder)

 • Testamente (ta reda på var det finns och sätt det i säkert förvar)
 • Skriv fullmakt (om flera dödsbodelägare finns; se Vara ombud för en privatperson eller ett dödsbo)
 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning (ring Skatteupplysningen 0771-567 567)
 • Skaffa vårdnadsintyg
 • Kontakta bank (släcktutredning och dödsfallsintyg ska finnast tillgänglig)
 • Avsluta autogiron
 • Säg upp avtal (el, vatten, telefoni, bredband, TV, sophämtning, försäkringar)
 • Avsluta sociala konton (Facebook, Instagram, Tvitter, LinkedIn)
 • Genomför adressändring (både hos adressändring och Skatteverket)
 • Arbetsgivare
 • Myndigheter
 • Städbolag
 • Bostadsförmedlare/fastighetsmäklare
 • Föreningar
 • Skatteverket
 • Ta hand om betalningar och kvitton (dock ska begravnings- och bouppteckningskostnader betalas först)
 • Ta hand om liv- och kapitalförsäkringar
 • Utred ifall förmånstagarförordnande ska bestridas (t-ex. om testamentet anger annan eller ytterligare förmånstagare)
 • Upprätta bouppteckning – skickas till Skatteverket (fullmakt vid behov) inom fyra månder efter dödsfallet
 • Upprätta arvskifte (föreligger jävssituation?)
 • Vid tvistemål, kontakta tingsrätten som utser boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare

 

Ta hand om begravning (ske inom en månad)

 • Särskilda önskemål från den avlidna
 • Begravningsbyrå
 • Begravningsförsäkring
 • Boka transport
 • Ordna med gravplats
 • Beställa gravsten
 • Ansök om tillstånd (om aska ska spridas – Länsstyrelsen)
 • Utforma och beställ dödsannons
 • Beställ förtäring till minnesstund
 • Beställ blommor/kistdekoration/krans
 • Välj svepning
 • Välj och kontakta pastor/officiant
 • Välj musik
 • Inbjud till begravningen
 • Inbjud till minnesstund
 • Skicka tackkort