Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadag enditnow 2019

Temadag enditnow 2019

Dela

Den 24 augusti är årets enditnow temadag. Årets tema är "resiliens" - att kunna återhämta sig från traumatiska upplevelser. Här hittar du:

- ett gudstjänstprogram på svenska

- ett seminarium och en workshop med powerpoint på engelska (om du vill förbereda en temadag med eftermiddagsprogram).

Vid frågor kontakta sonja.kalmbach@adventist.se.