Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Här beskrivs hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter i relation till medlemmar, kontakter och användare av samfundets tjänster på internet. Här kan medlemmar och kontakter ge och återta samtycken.

Dela

Vi värnar om din integritet

På dessa sidor beskrivs hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter i relation till bl.a. medlemmar, kontakter och användare av samfundets tjänster på internet. Här kan medlemmar ge och återta samtycken till publicering av kontaktuppgifter i olika sammanhang. 

Adventistsamfundet är mån om att leva upp till den Dataskyddsfördordningens (GDPR) krav på behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsförordningens syfte är att skydda privatlivet och stärka den enskildes rättigheter i relation till företag, myndigheter och organisationer. Därför ska registreringen av personuppgifter vara laglig, korrekt och ske öppet i relation till den vars uppgifter registreras. Vissa personuppgifter anses så känsliga att de i allmänhet är förbjudna att registrera – dit hör t.ex. uppgifter om religiös övertygelse. Dataskyddsförordningen ställer därför särskilda krav på hur t.ex. trossamfund hanterar medlemsregister för att de ska undantas från förbudet. På dessa sidor berättar vi bl.a. hur vi gör för att uppfylla dessa krav.

Personuppgiftsansvarig: Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm eller personregister@adventist.se. På denna adress når du:

  • Personuppgiftsansvariges företrädare: Rainer Refsbäck, missionssekreterare
  • Kontaktuppgiftsansvarig: Wafia Guindy, administrativ sekreterare

Dataskyddsombud: Ulf Nilsson, dataskyddsombud@adventist.se. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen. Mer om vad du kan förvänta dig av dataskyddsombudet finner du på Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).