Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sms-tjänster

Integritetspolicy för sms-tjänster

Här finner du information om hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter i sms-tjänster.

Dela

Integritetspolicy för sms-tjänster

Här finner du information om hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter i sms-tjänster.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Adventistsamfundet behandlar följande personuppgifter om dig som anmält dig till någon av våra sms-tjänster: namn och mobiltelefonnummer.

Ändamål och rättslig grund

När du började prenumerera på sms-tjänsten ingick du ett avtal som utgör den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1 b).

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja avtalet och skicka de sms som du kan förvänta dig i tjänsten.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Dina personuppgifter hanteras endast av den personal som har i uppdrag att administrera sms-tjänsten. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje land (utanför EU).

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du väljer att prenumerera på sms-tjänsten. För att avsluta sms-tjänsten svarar du på sms:et med STOP. Därefter behandlas inte dina personuppgifter i tjänsten.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig. Begäran om detta måste göras skriftligt till personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära rättelse av uppgifterna eller att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen. För att få personuppgifterna raderade behöver du avsluta din sms-prenumeration genom att svara på sms:et med STOP.

Har du synpunkter eller klagomål på hur Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.