Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Webbtjänster

Integritetspolicy för webbtjänster

Här finns information om hur Adventistsamfundet hanterar dina personuppgifter när du tar del av våra tjänster på internet.

Dela

Integritetspolicy för webbtjänster

Här finns information om hur Adventistsamfundet hanterar dina personuppgifter när du tar del av våra tjänster på internet, som när du besöker, bokar eller handlar på våra hemsidor (adventist.se, adventkyrka.se, adventistplay.se, hopechannel.se, skandinaviskabokforlaget.se, adra.se, adventkyrkan.info och vegchef.se).

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om dig som bokar eller handlar i våra bokningssystem och webbutiker, är de uppgifter som du lämnar när du registrerar dig som användare eller kund. Det är namn och kontaktuppgifter, uppgifter som hör till bokning eller köp (dock inte betalningsinformation som sköts av PayPal eller din internetbank).

På våra hemsidor används digital spårningsteknik för att samla information om hur du rör dig på webbplatsen. Tekniken vi använder är cookies, små textfiler som innehåller en teckensträng som identifierar just din webbläsare.

Läs mer om vilka cookies vi använder

Ändamål och rättslig grund

När du registrerar dig som användare, bokar eller köper något via våra hemsidor ingår du ett användaravtal, vilket är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgufter (Artikel 6.1 b). Betalar du något via våra hemsidor har vi också rättsliga förpliktelser som vi måste fullfölja (Artikel 6.1 c) i relation till bokföringslagen, 

Om du registrerat dig som avändare med medlemsinloggning (och därmed angett att du är medlem i någon av Adventistsamfundets församlingar) betraktas registreringen som ”särskild kategori” av personuppgifter, eftersom religiös tillhörighet är extra känsliga personuppgifter, tar vi också ta hänsyn till Artikel 9.2 d i dataskyddslagen:

”Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett … religiöst … syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.”

Det innebär högre krav på samfundet som personuppgiftsbehandlare, bl.a. att dina personuppgifter inte lämnas ut till någon annan utan ditt samtycke.

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att kunna fullfölja "avtalet" som ingåtts genom att du begärt att få registrera dig som användare eller kund. Informationen används för att skapa en positiv upplevelse för dig på våra hemsidor och att informera dig om samfundets och församlingens verksamheter.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Dina personuppgifter som lämnas via våra hemsidor kan endast ses av den personal som har behörighet att se informationen: ansvarig för hemsidorna, ansvariga för läger och träffar, butiksansvarig för skandinaviskabokforlaget.se och ekonomiavdelningen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du önskar behålla ditt användarkonto på våra hemsidor. Personuppgifter som lämnats i samband med köp eller bokning måste vi behandla i enlighet med bokföringslagen i upp till åtta år, även om du skulle avsluta användarkontot innan dess.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig som medlem. Begäran om detta måste göras skriftligt till personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära att uppgifterna raders, rättas eller att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen.

Har du synpunkter eller klagomål på hur Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.