Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Gåvogivare

Integritetspolicy för gåvogivare

Här finner du information om hur Adventistsamfundet, dess avdelningar och församlingar, hanterar personuppgifter för den som skänker en gåva genom autogiro eller kontoinbetalning.

Dela

Integritetspolicy för gåvogivare

Här finner du information om hur Adventistsamfundet, dess avdelningar och församlingar, hanterar personuppgifter för den som skänker en gåva. ADRA Sverige är en avdelning i Adventistsamfundet som tar emot gåvor till bistånds- och utvecklingsarbete.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Adventistsamfundet och ADRA Sverige behandlar några av eller alla följande personuppgifter om dig som uppgett dessa i samband med att du gett en gåva eller anmält dig som regelbunden gåvogivare (autogiro): namn, kontaktuppgifter, personnummer, bankkontonummer och eventuellt angivet ändamål.

Ändamål och rättslig grund

Vi använder dina kontaktuppgifter för att redovisa din gåva på rätt sätt och att informera dig om hur gåvor som skänks till ADRA Sverige används. Vi skickar dig även information om nya biståndsprojekt och humanitära insatser i insamlingssyfte.

Om du har anmält dig som regelbunden gåvogivare (autogiro) eller beställt information, har du ingått ett avtal som utgör den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1 b). Om du har skänkt oss en gåva behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja de rättsliga förpliktelser (6.1 c) som vi har enligt bokföringslagen.

Vem kan ta del av uppgifterna?

De som har tillgång till dina personuppgifter är medarbetare i ADRA Sverige och Adventistsamfundets ekonomiavdelning. Dina personuppgifter delas inte med någon annan, annat än i form av statistik som saknar koppling till dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter står kvar i vår databas så länge som du önskar behålla avtalet med oss, eller upp till tre år efter att du senast skänkte en gåva eller när du önskar att uppgifterna raderas om detta infaller tidigare. Men vissa personuppgifter måste vi spara i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Har du beställt eller gett ditt samtycke till löpande information står dina kontaktuppgifter kvar till dess att du avbeställer informationen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig i vår givardatabas. Begäran om detta måste göras skriftligt till kontaktuppgiftsansvarig för ADRA Sverige om du skänkt en gåva till ADRA (se adress nedan). För gåvor till Adventistsamfundet kontaktar du skriftligt personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära att uppgifterna rättas eller raderas, att behandlingen begränsas eller om du har andra invändningar mot behandlingen. Dessa rättigheter utövar du genom att kontakta kontaktuppgiftsansvarig i ADRA Sverige eller Adventistsamundet (se adress nedan respektive ovan).

Kontaktuppgiftsansvarig ADRA Sverige: Catharina Eriksson: ADRA Sverige, Box 536, 101 30 Stockholm eller insamling@adra.se.

Har du synpunkter eller klagomål på hur ADRA Sverige eller Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

_______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.