Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Samtycken

Samtycken

Här kan du som medlem meddela eller återkalla samtycken till publicering av kontaktuppgifter.

Dela

Samtycke personuppgifter

Det är viktigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett sätt som är rätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR) men också rätt för dig. På nedanstående länkar (digitala blanketter) kan du ge eller neka samtycke i ett par vanliga frågor som rör dig som är medlem, barn eller besökare i en adventistförsamling eller annan verksamhet knuten till Adventistsamfundet. För barn som inte ännu har fyllt 13 år ska vårdnadshavare signera samtycket. Har du frågor angående registrering av personuppgifter, kontakta gärna personregister@adventist.se.

Du använder nedanstående länkar för att både ge eller återta samtycke. Har du gett samtycke till någon personuppgiftsbehandling, tar du tillbaka samtycket genom att välja motsatt alternativ på samma länk (blankett).

  • Samtycke personuppgift - barn & kontakt Detta formulär är för dig som inte är medlem i någon adventistförsamling men som deltar i aktiviteter eller verksamhet i församlingen eller samfundet. Du kanske är barn till medlem eller bara en besökare som vill behålla kontakten med församlingen.
  • Samtycke personuppgift - medlem & funktionär Detta formulär är för dig som är medlem i en adventistförsamling, men också specifikt om du är funktionär eller förtroendevald i församlingen. Det underlättar om du ger ditt samtycke till vissa behandlingar av dina personuppgifter som går utöver behandlingen i medlemsregistret, exempelvis kontaktlistor eller liknande för funktionärer.

Tack!