Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ämnet för Bibelstudium

Ämnet för Bibelstudium

Ämnet för Adventistsamfundets bibelstudiehandledning "Bibelstudium" planeras flera år i förväg. Här är planen så långt, och uppdateras efterhand.

Dela

Ämnet för Bibelstudium

Ämnet för Adventistsamfundets bibelstudiehandledning Bibelstudium planeras flera år i förväg. Det är en preliminär planering som kan ändras (vilket syns i överstrykningar och tillägg) och det är inte färdiga titlar utan ämnesbeskrivningar som anges nedan.

År Kvartal I Kvartal II Kvartal III Kvartal IV
2016 Den stora striden Matteusevangeliet Församlingens roll i samhället Jobs bok
2017 Den heliga Anden och andlighet "För mina får på bete" Evangeliet i Galaterbrevet Frälsning endast genom tro: Romarbrevet
2018 Förvaltarskap Förberedelse för ändens tid Apostlagärningarna Enhet i Kristus
2019 Uppenbarelseboken Familjen och äktenskapets helgd Social rättvisa Esra och Nehemja
2020 Daniels bok Hur tolkar man Bibeln? Gåvor för tjänst och mission/Alla medlemmar  ska med Utbildning
2021 Jesaja Löftet: Guds eviga förbund Vila i Kristus Femte Mosebok
2022 Hebreerbrevet Första Mosebok I prövningens tid med Kristus Tillståndet i döden
2023 Förvaltarskap Efesierbrevet
Tre änglarnas budskap
Evangelium i Gamla testamentet
Efesierbrevet
Bibelns mot-kulturella och missions-inriktade personligheter
2024 Psaltaren Markusevangeliet
Den stora striden
Kärlek och rättvisa i Bibeln
Markusevangeliet
Hur studerar man profetior/ inspiration
Johannes-evangeliet
2025 Andra Mosebok
Kärlek och rättvisa i Bibeln
Leva i relation med Gud
Hur studerar man profetior/
inspiration
Kolosserbrevet/ Filipperbrevet
Andra Moseboken
Leva i relation med Gud
2026 Kolosserbrevet/
Filipperbrevet
Reigion i affärslivet Josua bok Profetians gåva
2027 1 och 2 Korintiherbrevet Förvaltarskap Ecklesiologi/läran om kyrkan Hesekiel