Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Hälsa

Dela

Vaccination och immunitet

Adventistsamfundet gjorde i mars 2015 ett uttalande om samfundets inställning till vaccination för att främja immunitet och hälsa. Bakgrunden är en växande kritik mot vaccinationer och många rykten och osanna påståenden om vacciners nytta och bieffekter. Adventistsamfundet uppmuntrar till ett ansvarsfullt deltagande i vaccinationsprogram.

Sjundedags Adventistsamfundet lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande. Adventisternas betoning på hälsa bygger på Bibelns uppenbarelse, Ellen Whites (en av samfundets grundare) inspirerade skrifter och sakkunnigt granskad vetenskaplig litteratur. Därför uppmuntrar vi till ansvarsfull immunisering/vaccination och vi finner inga religiösa eller trosgrundade skäl att inte uppmuntra våra medlemmar att ansvarsfullt delta i skyddande och förebyggande immuniserings- eller vaccinationsprogram. Vi värdesätter befolkningens hälsa och säkerhet, vilket innefattar att upprätthålla "flockimmunitet".

Som samfund är vi inte den enskilda medlemmens samvete, vi erkänner individens egna val och att dessa görs av individen själv. Valet att inte låta sig vaccineras är inte och ska inte betraktas som en lära eller trosfråga i Adventistsamfundet.

Uttalandet i original (engelska).