Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Adventistsamfundet tilldelas Vegopriset 2017
Dela

Adventistsamfundet tilldelas Vegopriset 2017

Den kristna vegetariska föreningen Vildåsnan, som sedan något år instiftat Vegopriset, har beslutat att årets utmärkelse går till Adventistsamfundet. Priset går till en organisation eller person som gjort något för djuren utifrån sin kristna tro eller som fördjupat samtalet över hur vår mathållning påverkar människor, djur och miljö.

”Genom att ihärdigt diskutera vegetarianism på kristna grunder bidrar Sjundedags Adventistsamfundet till ökad kunskap om en fråga som ges begränsat utrymme inom kristenheten; därför är Adventistsamfundet mottagare av 2017 års Vegopris” lyder motiveringen. Tidigare pristagare är församlingen Södra Sandby och folkhögskolan Liljeholmen.

Vildåsnan nämner i sitt tillkännagivande på facebook att ”ett flertal av de kristna väckelserörelser som bildades under 1800-talets senare hälft såg det som angeläget att bidra till en hälsosammare livsstil. Ett led i detta program kunde vara att förespråka en vegetarisk kosthållning. Tydligast ställning i denna fråga tog, och tar alltjämt, Sjundedags Adventistsamfundet.” De nämner också Hälsorådets Frisk & smart-satsning under 2017, de vegetariska julbord, kurser i vegetarisk matlagning och föreläsningar om kost och hälsa som under många år arrangerats i Adventkyrkor.

Adventister vill förmedla hopp genom en livsstil och en livskvalitet som finner sin fulländning i gemenskap med Jesus Kristus. Sedan 1850-talet har adventister satt fokus på en hälsosam livsstil med syftet att uppmärksamma Guds plan för människan från skapelsen till den kommande återupprättelsen av skapelsen. Gud satte människan att förvalta skapelsen, jordens resurser och livet i form av djuren, medmänniskan och den egna kroppen. Detta förvaltarskap handlar dels om att njuta av Guds gåvor med ansvar, dels att ställa sig själv till Andens förfogande och tjänst. En utmärkande del i detta förvaltarskap har sedan mitten av 1800-talet varit att förespråka en vegetarisk kost.

Adventistsamfundet har accepterat Vegopriset 2017 och kommer med glädje och tacksamhet att fortsätta leva upp till och bidra till Vildåsnans motto: ”Vi vill uppmuntra människor att äta vegetariskt, som ett sätt att återspegla Guds kärlek till alla skapelsens varelser.”

Missionsföreståndare Göran Hansen kommer att ta emot priset den 5 mars på Nya slottet Bjärka Säby i Östergötland, där Vildåsnan håller sitt årsmöte.

Rainer Refsbäck