Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Officiella uttalanden

Adventistsamfundets generalkonferens gör ibland officiella uttalanden i frågor som rör samfundets inställning till händelser och företeelser i samfundet och i världen. Dessa uttalanden görs efter att Adventistsamfundets ledare i världen konsulterats eller då samfundet är samlat till Generalkonferens och delegater från hela världen får yttra sig och besluta i frågan.

Dela

Adventistsamfundets generalkonferens uttalar sig ibland om samfundets inställning till händelser och företeelser i samhället och kyrkan.

Dessa uttalanden görs efter att Adventistsamfundets ledare i världen konsulterats eller då samfundet är samlat till Generalkonferens och delegater från hela världen får yttra sig och besluta i frågan.

Dessa officiella uttalanden samlas här, liksom uttalanden gjorda av Adventistsamfundet i Sverige (märkta SUChC) eller Transeuropeiska divisionen (TED). De tidigaste uttalandena är från 1980-talet.