Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Luleå

Grupp

Kontaktperson:

Josephine Mushwena jmushwena@yahoo.com

072-706 79 06

 

Kontaktpastor:

tf Rainer Refsbäck

 

Gruppen träffas oftast i Missionskyrkan på Skeppsbrogatan 29, i centrala Luleå. Men ta gärna kontakt innan för uppgifter om planeringen.