Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Luleå

Grupp

Kontaktperson:

Josephine Mushwena jmushwena@yahoo.com

072- 706 79 06

 

Kontaktpastor:

Bobby Sjölander