Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Luleå

Grupp

Kontaktperson:

Josephine Mushwena jmushwena@yahoo.com

072-706 79 06

 

Kontaktpastor:

tf Rainer Refsbäck

 

Planerad gudstjänst:

Sabbaten den 9 september planerar pastor Rainer Refsbäck att besöka Luleå och hålla i Herrens måltid. Bibelstudium kl 10:30 och Gudstänst 11:30. Platsen blir Missionskyrkan på Skeppsbrogatan 29, i centrala Luleå. Välkommen!