Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Stöd- och kontaktpastorer

Skörden är stor, och arbetarna få. Vi lever i en profetisk tid på många sätt. Adventistsamfundet försöker stödja sina församlingar runt om i landet på bästa sätt. Med för få pastorer är det svårt att ge alla församlingar, stora och små, ett rättvist stöd. Därför har samfundsledningen under de senaste åren arbetat med att utveckla andra former av stöd till församlingar som saknar en församlingspastor.

Stöd- och kontaktpastorn kan vara en pensionerad pastor, pastor som arbetar på samfundets kansli eller som församlingspastor i någon annan församling. Ytterligare någon kan vara en erfaren församlingsledare som fått uppdraget att stödja en annan församlings ledning.

Följande gäller för stöd- och kontaktpastorer.

Stödpastor

Stöder församlingen på ett kontinuerligt och regelbundet sätt genom att:

  • Hålla kontakt med föreståndare och samtala om den andliga utvecklingen i församlingen.
  • Stödja styrelsen i sitt arbete genom regelbunden närvaro vid sammanträden. Antingen med fysisk närvaro eller med deltagande genom någon av dagens tekniska lösningar.
  • Hjälpa till i hanteringen av speciella situationer och utmaningar som kan uppkomma.
  • Besöka församlingen en till två gånger per kvartal beroende på avstånd och möjlighet.

Kontaktpastor

Stöder församlingen genom att:

  • Finnas tillgänglig för församlingens ledning för frågor och stöd genom telefon, e-post etc.
  • Ge råd i situationer då föreståndare eller ledningen i församlingen behöver en pastor att tillfråga om hur de ska hantera specifika situationer.
  • Ge råd om planering av verksamhet m.m. när pastorn ombeds om detta.
  • Hänvisa församlingen till samfundets ledning om det är frågor som behöver tas på en sådan nivå.

Vid samfundsstyrelsens sammanträde i mars 2018 tilldelades varje församling som saknar en församlingspastor en stöd- eller kontaktpastor. Vem som har uppdraget för just din församling, kan du se här.

Rainer Refsbäck