Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ledning

Dela

Rainer Refsbäck

Missionssekreterare /
Avdelningsledare medieavdelningen & cyberpastor, kontaktpastor ( Borlänge, Gotland, Halmstad, Luleå, Värmland & Stockholm finska).

Telefon

08-545 297 73

010-777 96 12

E-post

rainer.refsback@adventist.se

cyberpastor@adventist.se