Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventist Media

Dela

Rainer Refsbäck

Missionssekreterare /
Avdelningsledare medieavdelningen & cyberpastor, kontaktpastor (Gotland, Halmstad, Värmland & Stockholm finska)

Telefon

08-545 297 73

010-777 96 12

E-post

rainer.refsback@adventist.se

cyberpastor@adventist.se