Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Kalmar

Adventkyrka

Jenny Nyströmsgränd 10
392 33 Kalmar

www.adventist.se/kalmar

Föreståndare:

Odour Olande
kolande@hotmail.com

Kontaktpastor:

Bobby Sjölander