Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Kalmar

Adventkyrka

Jenny Nyströmsgränd 10
392 33 Kalmar

www.adventist.se/kalmar

Vise föreståndare:

Vesa Annala 070-576 53 19

Kontaktpastor:

Bobby Sjölander