Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ledning

Dela

Bobby Sjölander

Missionsföreståndare, stödpastor (Slussfors), kontaktpastor (Kalmar)

Telefon

08 - 545 297 77

010-777 96 11

E-post

bobby.sjolander@adventist.se