Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Borlänge

Adventkyrka

Hällsjövägen 1
784 40 Borlänge

www.adventist.se/borlange

 

 

Föreståndare:

Lars-Peter Gesslin
073-055 50 45
lars-peter.gesslin@hotmail.com

Kontaktpastor:

Rainer Refsbäck