Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Umeå

Adventkyrka

Hyggesvägen 4
903 46 Umeå

www.adventist.se/umea

 

Föreståndare:

Johannes Axelsson
carl.johannes.axelsson@gmail.com

Gun Ivesund 0934-311 49
gun_ivesund@hotmail.com  

Kontaktpastor:

David Cederström