Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Örebro

Adventkyrka

Krontorpsgatan 3
702 25 Örebro

www.adventist.se/orebro

orebro@adventist.se

 

Församlingsledare:

Christer Fors 0706 88 85 20
fors.christer@telia.com

Cecilia Blomstedt 0736 26 05 29
cecilia-blomstedt@telia.com

Föreståndare:

Anton Torstensson

Pastor:

Team Mellansverige