Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Pastorer

Dela

Team Mellansverige

Ansvarar för Adventkyrkorna i Nyhyttan och Örebro

För att nå Team Mellansverige kontaktar du för Nyhyttans del i första hand Anette Frank och för Örebros del i första hand Anton Torstensson.

Kontaktuppgifter:

Anette Frank
Anton Torstensson
Silje Majholm