Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Norrköping

Adventkyrka

Skarphagsgatan 14-16
603 80 Norrköping

www.norrkoping.adventist.se
norrkoping@adventist.se

Styrelseordförande:

Ingela Eriksson

070-473 15 86
ingelapling@hotmail.com

 

Kontaktpastor:

Georg Filippou
georg.filippou@adventist.se

Verksamhet för spansktalande:

Lia Ortega Danielsson (samordnare för den spanska gruppen på Skarphagsgatan)
073-669 48 73 lianob@yahoo.com

Otto Ortega (kontaktperson för den spanska gruppen "Esperanza Hoppet i Hageby")
073-971 74 96 aimamanta@hotmail.com

Karta