Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Norrköping

Adventkyrka

Skarphagsgatan 14-16
603 80 Norrköping

www.norrkoping.adventist.se
norrkoping@adventist.se

Pastor:

Georg Filippou
georg.filippou@adventist.se

Föreståndare:

Vakant

 

Verksamhet för spansktalande:

Daniel Rodriguez (samordnare för den spanska gruppen på Skarphagsgatan)
070-736 48 27 daniel.rod.ort@gmail.com

Jacinto Martinez (kontaktperson för den spanska gruppen "Esperanza Hoppet i Hageby")
072-325 86 77 altidredo@gmail.com
 

Karta