Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

Dela

Undervisningspass med Peter Roennfeldt vid Pionjärträffen 30 april och 1 maj - 2022

Peter undervisar om "Church goes home" och om "If you can eat - you can make disciples" utifrån tankar som han också presenterat i böcker.

Vid pionjärträffen 30 april - 1 maj 2022 var Peter Roennfeldt med oss via Zoom under två undervisningspass. Temat för helgen var 'Vara pionjär och kyrka efter pandemin'

Det ena passet handlade det om 'Church goes home'. Peter lyfter i detta undervisningpass Nya testamentets bild av vad kyrka är och fem syften med församling/kyrka. Vi får prova att använda bokmärket för utforskande bibelläsning. Det finns i en annan mapp här i resurser för församlingsplantering. Det går också att beställa från Skandinaviska Bokförlaget.

Det andra passet handlade om 'If you can eat you can make disciples'. Peter lyfter en enkel väg att möta människor för att lära känna dem och hjälpa dem att kunna bli Jesus efterföljare. Även i detta pass används bokmärket för utforskande bibelstudier.

Peters böcker med ovanstående titlar finns att hitta här:

Lördag 30 april

 

Söndag 1 maj