Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

Dela

Bokmärken

Här finns bokmärken som kan vara till stöd i hemmakyrka och smågrupper. Det är ett bokmärke för utforskande bibelläsning och ett för samtalsbön.

Bokmärken till stöd i hemmakyrka och smågrupper.

  1. Det ena bokmärket handlar om att följa Jesus - och tillsammans utforska bibelns berättelser. Bokmärket ger en ram för hur träffar för att utforska bibelberättelser kan se ut. Varje deltagare i gruppen har ett bokmärke och en Bibel med sig när man möts. Det finns också en video på engelska som beskriver tanken med bokmärket och träffar med hjälp av detta. Det är film nr. 6 - Discovery Bible Reading: här
    Detta bokmärke finns på svenska (nedan), engelska och 25 andra språk (inkl. ukrainska): här
     
  2. Det andra bokmärket handlar om att följa den Helige Anden - samtalsbön. Bokmärket ger tankar att använda för att ta med Gud i samtalet vänner emellan.


Bokmärkena utan skärmärken kan också användas på skärm när man träffas i hemmet eller i sin grupp.
Bokmärkena finns att beställa hem (kostnadsfria, endast kostnad för frakt) från Skandinaviska bokförlaget: här