Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Organisation

Dela

Modellstadgar för församling

Här är ett förslag till hur församlingens stadgar kan se ut.

Dessa modellstadgar bygger på modellstadgar från 1980-talet och som i olika församlingar utvecklats lite olika. I detta dokument sammanfattas en del av denna utveckling som fungerat bra.

Vid frågor, kontakta Adventistsamfundets missionssekreterare.