Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Organisation

Dela

Modellstadgar för församling

Här är ett förslag till hur församlingens stadgar kan se ut.

Dessa modellstadgar bygger på modellstadgar från 1980-talet och som i olika församlingar utvecklats lite olika. I detta dokument sammanfattas en del av denna utveckling som fungerat bra.

En översättning av modellstadgarna till engelska ges här som referens för medlemmar eller församlingar där svenskan inte är huvudspråket. Dock bör församlingens stadgar vara skrivna på svenska eftersom de oftast används i relation till svenska myndigheter och banker.

Vid frågor, kontakta Adventistsamfundets missionssekreterare.