Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gävle-Sandviken

Församling

De flesta lördagarna träffas församlingen för bibelstudium och gudstjänst i Kanalkyrkan, Odengatan 56, 811 31 Sandviken

www.adventist.se/gavle-sandviken

Föreståndare/Stödpastor:

Per Bolling 070-769 25 08
per.bolling@adventist.se
som ger besked ifall tid och plats av någon anledning skulle ha ändrats.