Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gävle-Sandviken

Adventkyrka

Husförsamling

www.adventist.se/gavle

Föreståndare/Stödpastor:

Per Bolling 026-51 94 47, 070-769 25 08
per.bolling@adventist.se