Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gävle-Sandviken

Församling

De flesta lördagarna träffas församlingen för bibelstudium och gudstjänst i Kanalkyrkan, Odengatan 56, 811 31 Sandviken

www.adventist.se/gavle-sandviken

Första föreståndare:

Shee Mu 073-845 27 00
shee.mu41@gmail.com

 

Stödpastor:

Tobias Edlund