Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ung bildspel

Vi värnar om dig
Dela

Vi värnar om dig

"Vi värnar om våra barn" - så heter handlingsplanen som ska förhindra övergrepp mot barn och unga i Adventistsamfundets verksamheter. Den är nu uppdaterad!

Sedan 2009, då Vi värnar om våra barn uppdaterades senast har flera lagar ändrats när det gäller att skydda barn och unga från övergrepp. Nu har vi gjort en ordentlig genomgång av materialet och uppdaterat lagtexter och rutiner.

Du som arbetar med barn och unga i församlingen, på läger och i andra samfundssammanhang måste läsa igenom materialet och se till att du har lämnat in en "personlig försäkran". Varje år ska du dessutom begära ett registerutdrag från polisens belastningsregister för att visa att du inte har dömts för något brott som kan drabba barn.