Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Barn & familj

Vi värnar om våra barn
Dela

Vi värnar om våra barn

"Vi värnar om våra barn" så heter Adventistsamfundets handledning och regler som ska förhindra övergrepp på barn och unga i våra verksamheter. Nu är handledningen uppdaterad!

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Vi värnar om våra barn är namnet på handledningen som ska hjälpa oss att förebygga övergrepp och rutiner som vi följer vid misstanke om övergrepp.

Adventistsamfundets inställning till övergrepp och våld i familjen (officiellt uttalande).

Du som arbetar med minderåriga barn och ungdomar i församlingen är skyldig att informera dig om och följa de regler som finns för att motverka övergrepp mot minderåriga i samfundets barn- och ungdomsverksamhet.

Vad ska göras?

1. Läs handledningen Vi värnar om våra barn

Längst ner finner du själva handledningen Vi värnar om våra barn (pdf) som du ska läsa igenom. Har du frågor och funderingar, kontakta gärna den som är ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i din församling eller Adventistsamfundets ungdomsledare, som också kan ge en del bok- eller materialtips i ämnet (en bra förteckning finns också sist i handledningen!).

2. Fyll i och skriv under den personliga försäkran

När du läst handledningen för Vi värnar om våra barn ska du fylla i och skriva under en personlig försäkran som visar att du har tagit del av handlingsplanen och avser att ta ditt ansvar för att barn och unga ska känna sig trygga i Adventkyrkans verksamhet. Den personliga försäkran fylls i och undertecknas i regel en gång i samband med att du börjar arbeta med barn - eller när handledningsmaterialet har uppdaterats väsentligt (vilket senast skedde i mars 2018).

Den personliga försäkran som du kommer till genom att trycka på knappen här ska du fylla i och skriva under digitalt! Försäkran ska INTE skrivas ut och skickas in på papper, tack!

Den personliga försäkran är ett dokument som Adventistsamfundets ungdomsavdelning har tillgång till.

2. Begär ett utdrag ur Polisens belastningsregister

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska ett utdrag ur belastningsregistret på begäran visas upp av den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn i verksamheten. Registerutdraget är giltigt under 1 år och måste därför begäras ut och visas upp varje år som man deltar i verksamhet för barn!

För att få ett utdrag ur polisregistret använder du Polisens e-tjänst för registerutdrag ovan. Du behöver identifiera dig med mobilt BankID för att använda Polisens e-tjänst (vilket är det enklaste och snabbaste sättet, men en skriftlig blankett finns också).

4. Visa upp utdraget ur belastningsregistret

Utdraget kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress och är en personlig handling som du inte behöver lämna ifrån dig. Men du behöver på något sätt visa upp utdraget för en huvudman (pastor, föreståndare eller verksamhetsledare) i den verksamhet där du ska utföra ett uppdrag som involverar barn. 

  • För dig som är frivilligarbetare med barn i församlingen: Registerutdraget ska visas upp för pastorn, föreståndaren eller verksamhetsledaren i din församling (som ska skicka in ett intyg om att man sett registerutdraget till Adventistsamfundets sekretariat och ungdomsavdelning).
  • För dig som är frivilligarbetare eller anställd under ett läger: Registerutdraget ska visas upp för lägerledaren eller den inom ungdomsavdelningen som har anlitat dig (som ska skicka in ett intyg om att man sett registerutdraget till Adventistsamfundets sekretariat och ungdomsavdelning).
  • För dig som är anställd i Adventistsamfundet: Intyget ska visas upp för missionssekreteraren. Detta kan göras exempelvis genom att du fotar av det och skickar via e-post eller sms, eller via någon videotjänst som WhatsApp/Messenger eller liknande.

Att du har ett giltigt registerutdrag kommer att noteras i Adventistsamfundets medlemsregister ACMS eller församlingens kontaktregister (som också finns i registersystemet ACMS) där uppgiften kommer att ligga kvar under ett år.