Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Barn & familj

Vi värnar om våra barn
Dela

Vi värnar om våra barn

"Vi värnar om våra barn" så heter Adventistsamfundets handledning och regler som ska förhindra övergrepp på barn och unga i våra verksamheter. Nu är handledningen uppdaterad!

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Vi värnar om våra barn är namnet på handledningen som ska hjälpa oss att förebygga övergrepp och rutiner som vi följer vid misstanke om övergrepp.

Du som arbetar med minderåriga barn och ungdomar i församlingen är skyldig att informera dig om och följa de regler som finns för att motverka övergrepp mot minderåriga i samfundets barn- och ungdomsverksamhet.

Här nedan finner du den aktuella handledningen och den personliga bekräftelse som ska skrivas under och visa att du har tagit del av materialet och avser att ta ditt ansvar för att barn ska känna sig trygga i Adventkyrkans verksamhet.

Bekräftelse & intyg

Intyget ska fyllas i och skrivas under av alla som har en funktion eller en uppgift i församlingen (eller på samfundets läger och träffar) där man arbetar med minderåriga. Det fylls i regel i en gång, när man börjar arbeta med barn - eller när handledningsmaterialet har uppdaterats väsentligt (vilket senast skedde i mars 2018).

Blanketten "Vi värnar våra barn - personlig bekräftelse" ska skrivas ut, fyllas i och skickas till Ungdomsavdelningen, Box 536, 10130 Stockholm eller fyllas i elektroniskt med funktionen "fyll i och signera" (Adobe Reader, t.ex.) och skickas via e-post till ungdomsledaren. Passa då på att få pastorn/föreståndaren i din församling att intyga att du visat upp ett aktuellt registerutdrag från polisens belastningsregister.

Utdrag ur belastningsregister

Enligt Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (2013:852) ska ett utdrag ur belastningsregistret på begäran visas upp av den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn i verksamheten. Registerutdraget är giltigt under 1 år och måste därför begäras ut på nytt varje år!

För dig som är frivilligarbetare med barn i församlingen: Registerutdraget ska visas upp för pastorn/föreståndaren i din församling (som intygar att han/hon har sett ditt registerutdrag och att intyget inte visar på något grovt våldsbrott eller sexualbrott).

För dig som är frivilligarbetare eller anställd under ett läger: Registerutdraget ska visas upp för lägerledaren eller den inom ungdomsavdelninge som har anlitat dig.

För dig som är anställd i Adventistsamfundet: Intyget ska visas upp för missionssekreteraren.

För att få ett utdrag ur polisregistret följer du instruktionerna på Polisens sida om registerutdrag: "Registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" (extern länk).

 

Hör av dig till samfundets ungdomsledare om du har frågor eller önskar bok- eller materialtips.