Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tonår & Ungdom

Dela

Tacksamhet

Tacksamhet
hur kan man vara glad trots att det inte finns något som verkar bra. Hur kan jag lära mig tänka positivt och visa tacksamhet frö det jag har.
Hur behandlar du andra som kanske inte har det lika bra som du? Hur kan jag bli mer tacksam?