Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tonår & Ungdom

Dela

Ensam

Ensam
Kände Jesus sig ensam? Är ensamhet bara dåligt? Hur känns det att vara ensam? När är ensamheten viktig? Vad säger Bibeln om ensamhet och hur vi ska ta hand om varandra?